Welkom in onze webshop!


Herroepingsrecht (Wet kopen op afstand)

Ben u een particuliere klant?  Dan heeft u rechten bij kopen op afstand.

Wanneer u als consument een product koopt op afstand, bijvoorbeeld via Internet, hebt u (vrijwel altijd) recht op een zichttermijn / afkoelingsperiode. De zichttermijn / afkoelingsperiode geldt uitsluitend voor consumenten. Onder consument wordt verstaan de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tijdens de zichttermijn / afkoelingsperiode heeft u als consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De zichttermijn / afkoelingsperiode duurt een periode van 14 dagen, ingaande op de dag na ontvangst door of namens de consument. 

De zichttermijn / afkoelingsperiode geldt echter niet voor alle producten die u op afstand koopt. De uitzonderingen zijn

  • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in lid 1 bedoelde termijn van zeven werkdagen
  • betreffende de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen vat heeft
  • betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
  • betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken
  • betreffende de levering van kranten en tijdschriften
  • voor diensten van weddenschappen en loterijen 

Het kan voorkomen dat u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping tijdens de zichttermijn / afkoelingsperiode. Als u hiertoe besluit, dient u zo snel mogelijk, uiterlijk op de 13e dag na ontvangst van de bestelling door of namens de consument een aanvraag te doen voor terugzending. U kunt dit doen via ons contactformulier. 

Wij controleren de aanvraag. Alleen na onze goedkeuring kunnen product(en) uiterlijk op de 8e werkdag na ontvangst van de bestelling door of namens de consument, gefrankeerd naar ons teruggestuurd worden.

Nog enkele belangrijke zaken : 

  • Het product dient deugdelijk verpakt te worden opgestuurd. Gebruik bij voorkeur het verpakkingsmateriaal waarin u de zending heeft ontvangen.
  • Het product dient voldoende gefrankeerd te worden opgestuurd. Verzending van een retourzending is voor rekening en risico van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en gaan retour afzender.
  • Voeg bij de zending de originele factuur. Plak dit niet aan de buitenzijde maar stop dit in de verpakking.
  • Pakketten die later teruggestuurd worden dan op de 8e werkdag na ontvangst van de bestelling door of namens de consument komen niet meer in aanmerking voor teruggave conform de voorwaarden van de zichttermijn / afkoelingsperiode. Per geval zal bekeken worden hoe betreffende retourzending zal worden afgehandeld. 

De Zevenklapper zal de aankoopwaarde van de product(en) crediteren indien de producten en verpakking in dezelfde staat worden geretourneerd als bij de levering het geval was. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in de originele, onbeschadigde verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.